Sponsoring/Donaties

Sponsors en donateurs gezocht

In de tien werkplaatsen staan veel machines, apparatuur en gereedschap. Hiermee is veel geld gemoeid.
Voor de vervanging van deze investeringen is de stichting doorlopend op zoek naar extra financiŽle middelen. Vervanging is nodig omdat machines en apparatuur kapot gaan of tijdens inspecties worden afgekeurd. Daarnaast is uitbreiding van machines en apparatuur in een werkplaats soms noodzakelijk.

In het verleden zijn we onder andere gesponsord door: stichting het RC Maagdenhuis, het Oranje Fonds, het SKAN-fonds, woningbouwbedrijf Ymere, de stichting Hulp na Onderzoek en de Fundatie van den Santheuvel, Sobbe.

We zijn op zoek naar sponsors en donateurs. Elke gift is welkom. De gever mag zelf bepalen aan welke werkplaats zijn/haar gift gekoppeld wordt. De tegenprestatie die de stichting kan bieden is een vermelding op de website en een bordje in de hal met de vermelding van de sponsor/donateur.

Teygeler B.V.

Teygeler B.V. is onze vaste leverancier van apparatuur en machines voor de Houtwerkplaatsen. Ook verzorgen zij sinds jaar en dag het nodige onderhoud voor ons.
In 2014 ontvingen wij van Teygeler een aanzienlijke korting bij aankoop van een nieuwe zaagmachine. Namens alle houtwerkers hartelijk bedankt !
Teygeler B.V. is gevestigd aan de Danzigerkade 1, 1013 AP te Amsterdam.
Telnr: 020 - 684 16 75 »
Verdere informatie vind je op de website teygeler.nl

Giften

In het verleden heeft de stichting onder andere giften ontvangen van:

Sponsors

Teygeler b.v.